يكشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس  آزمايشگاه اصول ميکروکامپيوتر آقای حاجی کریمی روز یکشنبه95/08/09تشکیل نمی گردد.