يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان ميان ترم معادلات دیفرانسیل استاد علی علیجانی
 
دوشنبه مورخ 24آبان برگزار مي گردد.
 
توجه: عدم مراجعه به منزله كسب نمره صفر مي باشد