سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس مدیریت تشکیلات استاد عظیمی روز سه شنبه 95/08/25 تشکیل نمی گردد.