چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۱ | چاپ | نامه الکترونیک

جبرانی کلاس آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی  استاد نظری روز شنبه 95/09/06از ساعت13 الی 18 برگزار می گردد.