جمعه ۰۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

كليه كلاس هاي آقاي قلعه پرداز از روز شنبه 95/09/06 الي چهارشنبه 95/09/10 تشكيل نمي گردد.