چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

  راهنماي ثبت نام مقدماتی (پیش ثبت نام) وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

 

1-  ورود به پورتال دانشجويي از طريق آدرس:    http://bp.swf.ir(مرورگر بايد Internet Explorer باشد)

2- انتخاب سامانه پورتال فاز 2(ويژه دانشجويان داراي پرونده در صندوق رفاه)

 

3- وارد كردن كدملي و كلمه عبور(همان كد ملي است)طبق دستور خواسته شده(مثال:  0-456789-123)


4- ورود به صفحه شخصي و ثبت در خواست در قسمت درخواست وام


5- درصورت نداشتن پرونده در صندوق رفاه، در مرحله 2 گزينه ثبت نام دانشجويان فاقد پرونده در صندوق رفاه انتخاب و مراحل ثبت اطلاعات طي گردد.

 


بعد از تاييديه مراحل ذكر شده انجام مراحل ذيل الزامي است:

دانشجوياني كه متقاضي دريافت وام شهريه مي باشند جهت ايجاد و تكميل پرونده خود در نيمسال اول تا پايان مهر ماه و در نيمسال دوم تا پايان بهمن ماه ، طبق مراحل ذيل اقدام نمائيد :

1-گرفتن فرمهاي مربوط به وام شهريه از انتشارات و يا وب سايت مؤسسه

2-مراجعه به دفترخانه به همراه ضامن و مدارك (اصل شناسنامه ، اصل كارت ملي براي متعهد و ضامن ؛ حكم كارگزيني و يا فيش حقوقي براي ضامن) جهت اخذ تعهد محضري

3-تحويل مدارك زير به امور دانشجويي مؤسسه شامل :

·        اصل تعهد محضري

·        فرم هاي تكميل شده مربوطه به وام شهريه 

·        كپي شناسنامه و كارت ملي و حكم كار گزيني و گواهي كسر حقوق ضامن

·        كپي شناسنامه و كارت ملي و كارت دانشجويي دانشجوي متعهد

 

        جهت تسريع براي ايجاد پرونده و اخذ وام لطفاً فرمهاي مربوطه و مدارك لازم را بصورت كامل به امور دانشجويي مؤسسه تحويل دهيد.

       جهت سهولت در امر تقاضاي وام شهريه براي نيمسال بعدي يك نسخه كپي از تعهد محضري و مدارك ضامن را نزد خود نگهداريد.