چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 

معاونت آموزشي مؤسسه:

 
             جناب آقاي محمدحسين عادلي، كارشناسي ارشد رياضي 

ساعات حضور معاونت آموزشي در ترم جاري _ ترم 952 در دفتر حوزه معاونت 

 
يكشنبه 8 تا 10:30
دوشنبه 8 الي 10:30
سه شنبه 8 الي 12:30
چهار شنبه  10 الي 12:30
پنج شنبه
8 الي 10:30
 

 
 
مديران گروه آموزشي و اعضاي هيئت علمي موسسه در ترم 952:
 
     

نام مديرگروه

رشته و مدرك تحصيلي

سمت

مهندس زينب مروت
كارشناسي ارشد معماري
 
مدير گروه و هيئت علمي گروه معماري
 

دکتر مريم حسيني فرد

دانشجوي دكتراي عمران

مدير گروه و هيئت علمي رشته عمران و ساختمان

مهندس فهيمه مجتهدزاده

 
كارشناسي ارشد شهرسازي-طراحي شهري

كارشناسي ارشد معماري

مدير گروه و هيئت علمي گروه شهرسازي

دكتر كريم خزايي

دانشجوي دكتراي مهندسي كامپيوتر

هيئت علمي رشته سخت افزار و IT

مهندس محمد هادي اردكاني

كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر

مدير گروه و هيئت علمي گروه کامپیوتر و IT

مهندس احسان مرادي

كارشناسي ارشد مهندسي برق-قدرت

هيئت علمي رشته برق و ICT

مهندس نجف بهبودي

رشته طراحي و نقشه كشي صنعتي

مدير گروه رشته نقشه كشي و طراحي صنعتي

 
 مهندس حسام حامدي
 
 كارشناسي ارشد مكانيك
 مدير گروه  و هيئت علمي رشته مكانيك 
 
مواد و متالوژي و پزشکی
مهندس قلعه پرداز  كارشناسي ارشد مكاترونيك هيئت علمي كامپيوتر
آقاي طالشي انبوهي كارشناسي ارشد رياضي مديرگروه رياضي
دکتر وحداني دانشجوي دكتراي عمران هيئت علمي عمران
دكتر فاضلي دانشجوي دكتراي معماري هيئت علمي معماري
مهندس بابايي كارشناسي ارشد معماري هيئت علمي معماري