چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 

معاونت آموزشي مؤسسه:

 
             جناب آقاي محمدحسين عادلي، كارشناسي ارشد رياضي 
 

 
 
مديران گروه آموزشي و اعضاي هيئت علمي موسسه در ترم 971 +ساعت حضور:
 
     

نام مديرگروه

رشته و مدرك تحصيلي

سمت

ساعات حضور 

مهندس مريم حسيني فرد

دانشجوي دكتراي عمران

مدير گروه و هيئت علمي رشته

عمران و ساختمان

 

مهندس فهيمه مجتهدزاده

 
كارشناسي ارشد شهرسازي-طراحي شهري

كارشناسي ارشد معماري

مدير گروه و هيئت علمي گروه شهرسازي

 

مهندس محمد هادي اردكاني

كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر

مدير گروه و هيئت علمي گروه کامپیوتر،فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی
 

مهندس نجف بهبودي

رشته طراحي و نقشه كشي صنعتي

مدير گروه رشته نقشه كشي

و طراحي صنعتي

 
 
 مهندس حسام حامدي
 
 كارشناسي ارشد مكانيك
 مدير گروه  و هيئت علمي رشته های مكانيك،مواد-متالوژي و مهندسی شیمی
 
 
خانم مهندس فاضلي
 
 دكتراي معماري مدیر گروه و هيئت علمي معماري