چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
جشن دانش آموختگي گروه برق و كامپيوتر موسسه آموزش عالي علامه دهخدا   
 
در روز پنجشنبه مورخ 14 شهريور ماه 92 برگزار گرديد.
 
 
 
نخستين جشن دانش آموختگي گروه برق و كامپيوتر موسسه اموزش عالي علامه دهخدا
 
 توسط انجمن علمي گروه برق و كامپيوتر و مديريت فرهنگي موسسه برگزار گرديد.
 
در اين جشن بيش از 400 نفر از دانش آموختگان و همراهان آنها حضور داشتند.
 
 سخنراني رياست محترم دانشگاه،
 
اجراي برنامه توسط گروه عروسكي آفتابگردان،
 
 اجراي موسيقي سنتي و پاپ،
 
 اداي سوگندنامه و مراسم تقدير و عكس يادگاري گروه هاي مختلف آموزشي
 
 و بدرقه دانشجويان با دعاي معاونت محترم برنامه ريزي و پشتيباني،
 
 از مهمترين قسمتهاي برنامه برگزار شده بودند كه
 
مورد استقبال بسيار زياد دانشجويان واقع گرديد.
 
 

  در پايان نيز عكس هاي يادگاري اساتيد و دانشجويان تا ساعتها

پس از پايان مراسم ادامه داشت.