چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
مدیر گروه آموزشي ارشد معماری و شهرسازی:
 
     

نام مديرگروه

رشته و مدرك تحصيلي 

سمت

دکتر عارفه کرمی پور

 
دکترای
شهرسازي-طراحی و برنامه ریزی شهری
 

مدير گروه شهرسازي و معماری