شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
جهت آگاهي از رتبه دارهاي هر نيمسال تحصيلي، مي توانيد به جدول زير مراجعه فرمائيد:
 
لازم به توضيح است دانشجوياني شامل اين ليست ميشوند كه حداقل 14 واحد پاس کرده باشند و

 معدل بالای 17  اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بين دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.