چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

اعضای محترم هیئت مؤسس، مؤسسه آموزش عالی علامه دهخدا
 
پروفسور محمد حسین حامدی
سرپرست مؤسسه، مرتبه علمی:استاد تمام، دکترای مکانیک
دکتر صفر فضلی
 معاون اداری و مالی مؤسسه، مرتبه علمی: دانشيار، دکترای مدیریت
دکتر محمد رضا خانمحمدی خرمی
عضو هیئت مؤسس، مرتبه علمی: دانشیار، دکترای شیمی
دکتر محمد شفیع صفاری
عضو هیئت مؤسس، مرتبه علمی: استادیار، دکترای ادبیات
دکتر سعید عباسبندی
عضو هیئت مؤسس، مرتبه علمی: استاد تمام، دکترای ریاضی 
حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی
عضو هیئت مؤسس، مدرس حوزه و دانشگاه و مسئول نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و امام جمعه قزوین
 آقای محمد باریک بین
عضو هیئت مؤسس، مدرس حوزه