يكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

اطلاعيه مهم گروه شهرسازي
 
كليه دانشجويان ناپيوسته كارشناسي شهرسازي ورودي 91 به بعد،
 
سالهاي سنوات ايشان 5 ترم مي باشد يعني تنها 5 ترم مجوز تحصيل دارند
 
 
لذا كليه عزيزاني كه پايان نامه نهايي خود را اخذ كرده اند و در ترم پنجم تحصيل خود مي باشند
 
تا 15 بهمن ماه 93 فرصت دارند تا از پايان نامه خود دفاع نمايند.
 
 
لذا از كليه دانشجويان ورودي 91 درخواست ميشود جهت گرفتن نوبت دفاع در ترم جاري با مدير گروه شهرسازي تماس بگيرند.