يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس کنترل کننده هاي صنعتي  استاد  محمدحسن علیجانی روز یکشنبه 95/09/21 تشکیل نمی گردد.
 
ضمنا کلاس های بعدازظهر ایشان تشکیل می گردد.