جمعه ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
قابل توجه دانشجویانی که با استاد احمدیان
 
درس  تجهیزات عمومی بیمارستانی اخذ کرده اند
 
جبرانی درس مربوطه روز شنبه 30 فروردین ماه 99 ساعت 16 برگزار خواهد گردید .