يكشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند سركار خانم كاظم زاده فردا روز دوشنبه مورخ 5 مرداد  
 
ساعت 10 الي 14 در موسسه حضور دارند