سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۷ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع دانشجویان درس دانش خانواده و جمعیت استاد قاسمی میرساند کلاس سه شنبه 12 مرداد به یکشنبه 10مرداد ساعت8الی 13 موکول شد.